יהלומים נוצצים באויר

יהלומים נוצצים באויר

ואורם כבה תחת המים

מלח היה כסף במדבר

אבל חסר ערך לחופו של ים

ערך מקבל הכרה כשהוא חסר

הטהור זוהר בחשיכה

אבל נטמע בין מלאכים

אוצרים כאבני חן את מה שאינו רגיל

אנו מגלים שהיומיומי יקר ערך

ומים המסתירים יהלומים

נוצצים כמותם.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square